Gebed

Maak mij een instrument van liefde.

Laat mij vrede brengen waar haat heerst,

laat mij liefhebben wie veroordeeld,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar troost schenken,

niet begrepen te worden, maar begrijpen,

niet bemind te worden, maar beminnen.


Want het is door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vrede ervaart

door te sterven, dat men waarlijk tot leven komt.


(vrij vertaald naar gebed van Franciscus van Assisi)

Lieke van Dun
info@deeplife.nl
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.