Wat mij bezielt

Lieke van Dun

Na vijftien jaar als psycholoog te hebben gewerkt heb ik mijzelf eveneens geschoold tot geestelijk verzorger en gespecialiseerd in zingeving en zelfonderzoek. Deeplife is ontstaan vanuit de behoefte het wezenlijke centraal te stellen en probleemgericht werken om te zetten naar potentieel gericht werken.

Een korte introductie

Als kind al ervoer ik een intens gevoel van vervreemding, zinloosheid en ontheemding. Dit vormde al jong de drijfveer om het vinden van zin centraal te stellen in mijn leven.

Hoe het begon

Deeplife is een natuurlijk gevolg van mijn eigen zoektocht naar kwaliteit van leven. Het zin geven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke vertouwdheid met een innerlijk bestaan staan hierin centraal. Het diepgaande karakter van dit transformatieproces en de mate van vervulling dat mij dit heeft gebracht wens ik elk mens toe. Deeplife komt voort uit de behoefte om wezenlijkheid, bewustwording en waarden gedreven menselijkheid centraal te stellen.

Mijn weg

Sinds ik op mijn 17e het huis verliet en in een existentiële crisis terecht kwam staat er één vraag centraal in mijn leven: ‘wat is waarachtig?’ Deze vraag heeft me gebracht tot een fundamentele houding van niet-weten en innerlijke ontvankelijkheid. Oorspronkelijke spirituele tradities zoals boeddhisme, christelijke mystiek, soefisme en vedanta vormen sinds de beginjaren van mijn zoektocht mijn geestelijke voedingsbodem. Hierin ervaar ik een diepe verbondenheid met de zoekende en vindende zielen uit heden en verleden zoals bijvoorbeeld Adyashanti, Simone Weil, Toni Packer, Meester Eckhart, Joko Beck, Thomas Keating en Ramana Maharshi.

Het heden

Met Deeplife counseling & training heb ik twee werkvormen gevonden waarin ik naar hartenlust invulling kan geven aan mijn behoefte om het wezenlijke centraal te stellen. Hierbij wil ik uitdragen dat het investeren in een gezonde geest, die zich kenmerkt door helderheid, mildheid en bewustzijn, net zo vanzelfsprekend is als investeren in een gezond lichaam.

Maak een afspraak

Ga samen met mij aan de slag

Opleidingen en cursussen

Master Geestelijke Verzorging

2021

Radboud Universiteit

Premaster Religiewetenschappen

2020

Radboud Universiteit

Training Werken met Positieve Gezondheid

2018

Institute for Positive Health

Body Code certification program

2016

Bradley Nelson

Emotion Code certification program

2016

Bradley Nelson

Mediumschap & Trance Healing I basis

2015

Lilian Gijsbers

Verlies-, rouw- en stervensbegeleiding

2014

Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht

Traditionele Thaise Yoga massage level II

2005

Kathmandu Center of Healing

Master Psychologie

2000

Universiteit Maastricht

Traditionele Thaise Yoga massage level I

1999

Kathmandu Center of Healing

Agogisch werk MBO 4

1995

Stercollege

Werkervaring

Deeplife counseling & training

2024-heden

Deeplife biedt individuele counseling en trainingen op het gebied van zelfonderzoek met een focus op vier pijlers: zingeving, levensvragen, verlies en eenzaamheid.

GV Centrum voor Levensvragen

2022-heden

Geestelijk verzorger regio Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvellland

Geestelijk verzorger Meandergroep

2022-heden

Meandergroep biedt ouderenzorg en revalidatie.

Life counseler i mindLife

2022-heden

i mindLife is een zorgtak van Zorg voor de Zaak en biedt life counseling aan werkendenen met mentale klachten die niet gebaseerd zijn op een psychologische of psychiatrische ziekte, maar voortkomen uit levensvragen.

Praktijk De Binnenkamer

2016-2023

Eigen psychologenpraktijk met een focus op existentiële zorg.

Psycholoog NIP bij Festina Lente

2009-2016

Festina Lente is een instelling voor generalistische basis GGZ die zich, naast eerstelijnsbehandeling, eveneens richt op de oncologische zorg.

Bestuurslid en beoefenaar bij Stiltij

2008-2013

Werkzaam als bestuurslid en beoefenaar bij Stiltij, centrum voor meditatie (zen), krijgskunst (aikido) en expressie (klank/adem).

Psycholoog particuliere verslavingszorg

2007-2009

The Home Clinic is een particuliere mobiele verslavings ’kliniek’. Het biedt een volledige thuisbehandeling aan mensen die hun verslavingsprobleem willen doorbreken.

Begeleider Begeleid Zelfstandig Wonen bij SGL

2006-2007

Ambulante begeleiding van jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Psycholoog i.o. bij Top Care Health Services

2004

Arbeidsreïntegratie en verzuimpreventie.

Begeleider beschermde woonvorm psychiatrie

1999-2000

Begeleiding binnen een beschermde woonvorm voor psychiatrisch patiënten van 18-30 jaar.

Begeleider Opvang en Adviescentrum

1997-1998

Begeleiding van dak- en thuisloze verslaafden bij dagopvang CAD Maastricht.

Groepsbegeleider PMS Vijverdal

1996-1997

Bgeleiding binnen een socio-woning voor patiënten in de leeftijd van 40-70 jaar. Daarnaast het bemannen van de dagopvang van Vijverdal.

Publicaties

Artikel over Positieve Gezondheid en de gelaagdheid van zingeving
https://www.researchgate.net

Interview door de Margriet over de NPO serie Oogappels
https://www.margriet.nl/actualiteit

Artikel over Mindfulness bij adolescenten met een externaliserende stoornis en hun ouders

https://www.cambridge.org/

Krantenartikel over mijn werk bij The Home Clinic in Dagblad de Limburger

https://www.thehomeclinic.nl/