thuis komen

Terugzakken in wat wezenlijk is

Deeplife biedt een plek waar je tot stilstand kunt komen, inzicht kunt krijgen in wat jou beweegt en kunt leren omgaan met moeite in je leven. Je ontdekt hierdoor nieuw innerlijk terrein waar het wezenlijke centraal staat. Op een eigentijdse manier wordt er ruimte gemaakt voor zelfonderzoek.

Een korte introductie

Waar een andere wind waait wordt het innerlijk vuur opgestookt.

Over Deeplife

Zingevingsbehoeften en zoekimpulsen die voortkomen uit zinloosheid, prestatiedruk, angsten, eenzaamheid, vervreemding, ziekte, etc. kunnen zich aandienen in elke levensfase. Het zijn thema’s die raken aan de basis van mens-zijn en die vragen om een bedding waarin wezenlijkheid erkend en genormaliseerd wordt. Deeplife biedt deze bedding.

 

Deeplife biedt counseling en training voor zowel professionals als leken en steekt in op de universele intrinsieke gebrokenheid die in elk mens schuilt. Een gebrokenheid die we vaak niet herkennen, die innerlijke onrust veroorzaakt en een zoekimpuls voedt. 

 

Lange tijd verkeren we in de veronderstelling dat we gelukkig worden als we maar de juiste baan, partner, huis, reis of andere elementen aan ons leven kunnen toevoegen, maar telkens blijkt dat dit geluk niet blijvend is en ontstaat er opnieuw onrust; een uitnodiging tot heroriëntatie.
Deeplife is er voor iedereen die:

 

 • Bewuster wilt leven
 • Zoekt naar vervulling
 • Verlangt naar herademen
 • Waarden gedreven keuzes wilt maken 
 • Zin wilt ontdekken
 • Wilt verenigen met een grotere samenhang
 • Authentiek wilt verbinden
 • Verlangt naar diepgang
 • De vraag ‘wie ben ik?’ uitnodigend vindt
 
Maak een afspraak

Ga samen met mij aan de slag

Counseling: individueel zelfonderzoek

Deeplife gaat er vanuit dat een omvangrijk deel van veel voorkomende psychische klachten, zoals burn-out, angst en depressie, een symptoom zijn van onbeantwoorde existentiële behoeften en onvoldoende geleefde existentiële waarden. Etymologisch betekent existentieel ‘op het bestaan betrekking hebbend’. Dit verwijst naar het wezenlijke; naar essentiële vraagstukken die raken aan de basis van mens-zijn.

 

Deeplife begeleidt jou op een eigentijdse manier bij levensvragen, helpt je ontdekken en leven naar wat echt belangrijk voor je is, biedt een bedding voor verlieservaringen en benut de potentie van eenzaamheid. Beginnen met zelfonderzoek staat voor het betreden van nieuw innerlijk terrein, waarbij je jezelf en je leven fundamenteel tegen het licht houdt. Hierdoor gaat er een nieuwe wind waaien en wordt er een andere levenskwaliteit voelbaar.

Trainingen: gezamenlijke verkenning

Deeplife biedt de trainingen:

 

 • Volheid van leven: over de gelaagdheid van zingeving.
 • Brandende kwesties: over het [h]erkennen van levensvragen.
 • Ervaringen van betekenis: over de impact van verlies.
 • Vervuld verlangen: over de potentie van eenzaamheid.

 

In deze trainingen maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring als psycholoog en geestelijk verzorger.

Deelnemen aan een training staat voor het gezamenlijk betreden van nieuw terrein, waarbij je wordt uitgenodigd ontvankelijk aanwezig te zijn. Hierdoor kun je aangeraakt worden en wordt het innerlijk vuur opgestookt.