Poëzie

Wijzer dan wij zijn Wij zijn kleiner dan wij zijnzoveel gaven laten rustenzoveel liefde niet gedeeldzoveel warmte ingehoudenzoveel tederheid verspeeldzoveel angst en zorg verzwegenzoveel aandacht niet beloondzoveel zwijgen niet begrepenzoveel eerbied niet getoond. Groter zijn wij dan wij zijnwat verhindert ons te levenwat weerhoudt ons van de...

Maak mij een instrument van liefde. Laat mij vrede brengen waar haat heerst, laat mij liefhebben wie veroordeeld, laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, laat mij licht brengen aan...