Auteur: Lieke van Dun

Wijzer dan wij zijn Wij zijn kleiner dan wij zijnzoveel gaven laten rustenzoveel liefde niet gedeeldzoveel warmte ingehoudenzoveel tederheid verspeeldzoveel angst en zorg verzwegenzoveel aandacht niet beloondzoveel zwijgen niet begrepenzoveel eerbied niet getoond. Groter zijn wij dan wij zijnwat verhindert ons te levenwat weerhoudt ons van de...

In de praktijk komen veel mensen die last hebben van klachten ten gevolge van stress en overbelasting. Ook zelf heb ik hier ervaring mee gehad, met als gevolg: burnout, depressie, angsten, allergieën, spier/pees klachten. Voor mij persoonlijk zijn deze symptomen aanleiding om ‘noodgedwongen’ stil te...

'Adyashanti vraagt ons in Genade om het gevecht met het leven op te geven en ons open te stellen voor het einde van misleiding en voor de ontdekking van ons echte wezen. In zijn vijftien jaar als spiritueel leraar heeft Adyashanti gemerkt dat hoe eenvoudiger...

Maak mij een instrument van liefde. Laat mij vrede brengen waar haat heerst, laat mij liefhebben wie veroordeeld, laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, laat mij licht brengen aan...